Hög kvalité på maten som samdistribueras

Kungsbacka kommun har sedan ett år tillbaka samordnat varutransporterna till förskolor, skolor och boenden för att spara på miljön. Ett viktigt led i arbetet är att säkerställa att varorna håller en hög kvalité. Sedan starten har satsningen gett goda resultat och rutiner för leveranserna har kontinuerligt förbättrats.

Miljö och Hälsoskydd har under hösten genomfört en uppföljning rörande avvikande temperaturer vid livsmedelsleveranser till Åsaskolans restaurangkök. Uppföljningen visade att temperaturerna hölls inom tillåtna gränsvärden. I förebyggande syfte har Kungsbacka kommun i dialog med PostNord uppdaterat rutinen. Från och med 8 oktober 2017 sorteras det ankommande godset direkt in PostNords kylar och frysar för att undvika hantering i svalutrymme.

- Som vi kunde läsa i en av våra lokala tidningar i början av november har det vid enstaka tillfällen varit högre temperatur än rekommenderat, temperaturen har dock fortfarande varit inom tillåtna gränsvärden. Jag vill vara tydlig med att detta har gällt ett fåtal varor, som inte har serverats i våra måltidsverksamheter och det har således inte förekommit någon hälsorisk. Maten som serverats i köken har hållit hög kvalité, säger Marianne Löfgren, enhetschef på Miljö & Hälsoskydd.

Rättelse av felaktiga uppgifter i media

3 november 2017 publicerades en artikel i lokalpressen med uppgifter om att införandet av samordnad varudistribution har medfört en risk för matförgiftning hos våra matgäster, vilket är felaktigt. Följande gäller för livsmedel som levereras med samordnad varudistribution:

  • De temperaturavvikelser som förekommit har varit inom tillåtna gränsvärden, det har inte funnits risk för matförgiftning hos våra matgäster.
  • Det har inte förekommit någon temperaturavvikelse i leverans av livsmedel till Älvsåkerskolan.
  • Kylkedjan har inte brutits.
  • Sedan samordnad varudistribution infördes har våra måltidsverksamheter sammanlagt tagit emot nästan 7000 leveranser. Vid ett fåtal tillfällen har avvikande temperatur dokumenterats, samtliga fall inom ramen för tillåten temperatur.

Maten som serveras håller hög kvalité

Under året har både Miljö & Hälsoskydd, kommunens leverantör Post Nord och några av de största livsmedelsleverantörerna genomfört temperaturkontroller och utökade egenkontroller.

- Vi mäter temperaturen under hela transportkedjan, det ger oss god kontroll och möjlighet att kartlägga potentiella risker. Några av våra största livsmedelsleverantörer har i utökade kontroller spårat hela kylkedjan. Mätutrustningen de placerade i vagnarna visade endast avvikande temperaturer inom det tillåtna gränsvärdet. Vi har ändå valt att agera förebyggande med nya rutiner hos PostNord som innebär att lastvagnar inte mellanlandar i svalutrymmet i väntan på kontroll och avräkning  – de ställs på sin slutgiltiga uppställningsyta direkt, säger Joakim Carlsson logistiksamordnare Kungsbacka kommun.

- Vi har väldigt kunnig personal som är bra på att rapportera eller vidta åtgärder när de ser potentiella risker. Vår måltidspersonal har agerat helt rätt när de lämnade uppgifter om temperaturavvikelser till Miljö- och hälsoskydd. Vi har bra rutiner och våra matgäster kan känna sig fullständigt trygga med kvalitén på maten som serveras i våra verksamheter, säger Annika Åkerlund, verksamhetschef för måltider Kungsbacka kommun.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka