Hushållspapper vanligaste fultorkningen

Skräp motsvarande 14 hushållspappersrullar per person spolas varje år ned i toaletterna i Kungsbacka. Det orsakar stopp i både ledningar och pumpar i vårt ledningsnät.

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi god tillgång till både toaletter och rent vatten. Men det betyder inte att vi alltid hanterar dem på rätt sätt.

Fultorkar med fel papper

En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Det visar en undersökning som har genomförts på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Vatten.

– Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper är tyvärr en vanlig fulspolning i Kungsbacka. Många känner inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper her en onödig påfrestning på våra avloppsreningsverk då det kan orsaka stopp och onödiga hanteringskostnader, säger Charlotte Bourghardt, miljöingenjör på förvaltningen för Teknik.

70 ton skräp

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Kungsbacka kommun spolas cirka 70 ton skräp ned i toaletterna varje år.

Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning.

Totalt rensas cirka 1 kilo skräp per person och år bort från avloppsreningsverken i Sverige jämfört med upp till 2 kilo per person och år Kungsbacka. 

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Sveriges vanligaste fultorkningar

  1. Hushållspapper (24 procent)
  2. Pappersnäsduk (10 procent)
  3. Servetter (7 procent)
  4. Våtservetter (6 procent)
  5. Pappershandduk (3 procent)
  6. Utrivna tidningssidor (2 procent)
  7. Underkläder eller annan textil (1 procent)
  8. Annat (1 procent)

 

För mer information kontakta

Miljöingenjör Charlotte Bourghardt
0300-83 89 22
charlotte Bourghardt@kungsbacka.se