Lärande bygg - integration på riktigt

Integration och inkludering stod på agendan i september 2016. Idag har kreativt tänkande och samverkan mellan Kungsbacka kommun, Erlandsson Bygg, Eksta Bostads AB resulterat i att åtta elever studerar lärande bygg i Kungsbacka. Utbildningen är arbetsplatsförlagd med minst 70 procent på arbetsplats och erbjuder språkstöd.

Utbildningen ger goda möjligheter till att få arbete inom branschen eller studera vidare. Attraktionskraften till byggbranschen behöver stimuleras för att säkra framtida kompetensförsörjning. Ett annat syfte är att utbildningen ska leda till ökad integration och mångfald av arbetskraft.

- Ett av våra prioriterade mål är att ta samhällsansvar. Vi vill vara med och bidra och vara en modern arbetsgivare med en mångfald som speglar samhället, säger Markus Brink, koncernchef och VD på Erlandsson Bygg.

För Eksta Bostads AB passar projektet väl in i deras arbetssätt.

- Vi vill vara med att påverka på riktigt, oavsett om det gäller bostäder eller integration. Det är också ett sätt att påvisa att partnering ger mervärden, säger Christer Kilersjö, VD på Eksta Bostads AB.

Åtta elever går på utbildningen varav sex stycken med språkstöd. För närvarande är elevernas arbetsplats Tölö Ängar där de lär sig bygga hus.

- Jag tycker om att snickra och vill gärna bli byggnadssnickare i framtiden. Det är också spännande att träffa nya människor och lära sig rutiner, säger Wissam, en av eleverna som går på utbildningen.

Besök av kommunstyrelsen 

 Utbildningen är resultatet av ett lyckat samarbete mellan näringslivet och vuxenutbildningen  i Kungsbacka kommun.

Måndag 27 november klockan 11-14 besöker kommunstyrelsens arbetsutskott i Kungsbacka utbildningen på Tölö Ängar för att få veta mer om satsningen.

Teori och praktik i ett paket

Genom utbildningen får eleverna meriterande yrkeserfarenhet, studier och referenser i ett och samma paket. Elof Lindälvs gymnasium ansvarar för utbildningen där teorikurserna är förlagda på gymnasieskolan. De elever som inte kan svenska läser Sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Lärandet på arbetsplatsen sker i samarbete med handledare från Erlandsson Bygg. Pågående utbildning startade på gymnasieskolan i augusti med en kartläggning av tidigare erfarenheter och kunskaper samt genomgång av grundläggande teoretiska och praktiska moment.  

 

Kontakta gärna

Utbildningssamordnare
Monika Deubler
0300-83 54 91
monika.schneider-deubler@kungsbacka.se