Lättare att starta restaurang i Kungsbacka

Det är många tillstånd som ska sökas om du vill starta en restaurang. Nu lanserar vi en checklista som samlar alla tillstånd och ger smidigare ansökan.

En digital checklista ska göra det lättare för dig som vill starta restaurang i Kungsbacka. Genom att besvara en rad frågor om den planerade verksamheten får du fram en personlig checklista med alla de tillstånd som du behöver söka. I listan finns också direktlänkar till ansökningsfunktioner hos kommun och myndigheter.

- Det här är ett sätt för oss att arbeta för Västsveriges bästa företagsklimat. Detta går i linje med att vi vill göra det lättare att både starta, driva och utveckla företag i Kungsbacka,  säger näringslivschef Elinor Filipsson.

Checklistan gör det enklare att komma igång

Checklistan finns med på företagarwebbplatsen verksamt.se, och i dagsläget är 21 kommuner anslutna. Checklistan ingår i projektet Serverat som drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

 - Checklistan gör det lättare för nya restaurangföretagare att komma igång. Det blir som en bra hjälp i en fas då man har många ärenden igång med myndigheter och kommunen, säger IT-utvecklare Maria Hedbom Tjernberg.

Länkar:

Vår tillståndsguide för olika branscher

Checklista för att starta restaurang

Information om Serverat