Mätning av spår av narkotika i avloppsvatten

Vi har på uppdrag av Länsstyrelsen tagit prover på avloppsvatten i Kungsbacka för att se spår av narkotika. Resultatet ska nu analyseras och kommer att användas som ett underlag för fortsatt arbete mot användning av narkotika.

Lägesbild av användning av narkotika

Polisen, Länsstyrelsen och kommunen jobbar för en bättre lägesbild av användandet av narkotika i Halland. Vi har nu provat ett nytt sätt att samla in information om hur mycket narkotika som används i området.

Resultatet underlag för fortsatt arbete

Vi har tagit ett första prov på avloppsvatten i kommunens reningsverk och resultatet av de proverna håller på att analyseras. Vi kommer att komplettera med ytterligare prover och resultatet presenteras i en rapport i början av nästa år.

Proverna kommer att kunna visa hur mycket narkotika som används i Kungsbacka och även i vilket område, uppdelat på våra olika reningsverk.

Resultatet blir ett av de underlag vi kan använda för planering och prioritering av fortsatt arbete mot användning av narkotika i Kungsbacka.

Vi arbetar förebyggande mot användning av narkotika

Kungsbacka kommun arbetar förebyggande mot användning av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Vi samarbetar med olika myndigheter, bland annat polis och Länsstyrelsen. Vi jobbar med utbildningsinsatser och opinionsbildning samt med samordning och stöd till skolornas tobaks- och drogförebyggande arbete. Vi har under hösten erbjudit kommunanställda en föreläsning om attityden till cannabis, vad man säger i samtal med unga och vilka argument man kan använda för att påverka den liberala attityden.

Kontakta gärna