Med anledning av insändare om korttidsboende

Replik till Elisabeth Lyckevalls (S) insändare ”Spara inte in på korttidsboende!” publicerad 14 november 2017.

Vi vill med anledning av insändaren som skickades in nyansera bilden av nämndens beslut om att förändra förutsättningarna för vistelse hos korttidsboende.

I insändaren står det att förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, genom att minska antalet dygn från 32 dygn per år till 20 dygn per år, inte tar hänsyn till att familjer behöver insatsen för att orka med tillvaron. Vad som inte nämns i insändaren är att alla barn som bedöms ha ett större behov av korttidsvistelse kommer att få detta behov tillgodosett. Förändringen som beslutet innebär är att behov överstigande 20 dygn beslutas av nämnden.

Anledningen till förändringen är att vi vill förbättra och säkerställa barnets egen upplevelse av insatsen. Vi vet att det är mycket tröttande för barn att åka direkt från skolan till en vistelse utan familjen och därifrån direkt till skolan följande vecka. På korttidsboenden vistas flera barn samtidigt och i en grupp av barn är det svårt att få möjlighet till nödvändig vila. En del barn är mycket trötta i skolan efter vistelsen vilket förstås både påverkar barnets välmående och skolgång.

Insatsen korttidsvistelse finns i flera former. Det kan vara i form av läger, korttidshem eller stödfamilj. För några barn, där föräldrar och syskon har behov av mer avlösning, blir gruppaktiviteter som läger och korttidshem därför inte alltid den bästa lösningen. I dessa fall passar det då bättre med en stödfamilj där vistelsen blir mer familjelik.

Barnkonventionen är mycket tydlig med vårt ansvar för att ta reda på hur barnet upplever våra insatser och att väga in detta i vårt arbete. Barnens rätt kommer att bli än mer tydlig då konventionen blir lag, vilket just nu utreds av regeringen.

Förvaltningschef Eva Apelvi, Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg

Nämndordförande Kalle Sundvall (M), Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämndordförande Kristina Karlsson (C), Nämnden för Funktionsstöd

Kontakta gärna

Förvaltningschef Eva Apelvi
0300-83 43 06
eva.apelvi@kungsbacka.se