Medarbetarna en stor del av framgången

”Satsa på dina medarbetare” var temat på kompetenskvällen för företag som den 15 november anordnades på restaurang Matverket i Kungsbacka av Kungsbacka kommun.

Förste talaren, VD Stefan Olsson på företaget Specialfälgar, poängterade gång på gång att personalen är företagets viktigaste tillgång. 

- Vem som helst kan sälja fälgar, men Specialfälgar ska göra det bäst! Vi är 48 anställda men det är viktigt att förmedla till var och en av dem att det är ”En för alla, alla för en” som gäller. Du, som anställd på Specialfälgar är 1/48 del av framgången, berättade Stefan. 

Varvat med företagarnas dragningar så var representanter från kommunen på plats. Emelie Gunnarsson berättade om hur företagen kan jobba tillsammans med skolorna för en långsiktig kompetensförsörjning genom Made by Kungsbacka.

Erbjudandet som kommunens Yrkeshögskola, YH, kan ge företagarna presenterades av Kiki Rosén och innebär att företag kan påverka vilken utbildning som YH anordnar och dessutom möjlighet att anställa studenterna vid avslutad kurs.

Kompetenscentrums roll mot företagen förtydligades av Monika Deubler. Hon redogjorde för att både utbildning och anställning kan Kompetenscentrum hjälpa företagen med.

Lyckat samarbete

Markus Brink från Erlandsson bygg AB och Christer Kilersjö, Eksta delade med sig av erfarenheterna kring ett lyckat samarbete med kommunen. Upprinnelsen till projektet kom genom ett möte mellan tjänstemän, företagare och kommunens politiker, där alla var helt överens om att det finns en stor kompetensbrist i byggbranschen. 

- Vi och Erlandsson bygg har en lång affärsrelation och diskuterade tidigt integrationsfrågorna och funderade över hur vi tillsammans skulle kunna göra skillnad, beskrev Christer från Eksta.

 - När kommunen kunde anordna utbildningen ”Lärande bygg” där vi kunde plocka in ett gäng händiga nyanlända föll alla bitarna på plats och detta projekt är verkligen integration på riktigt! Jag har till och med varit uppe på Regeringskansliet och berättat om projektet, så visst känner vi oss nöjda, fyllde Marcus från Erlandsson i.

Inte bråttom hem

Elinor Filipsson, kommunens näringslivschef, sammanfattade kvällen med ett leende på läpparna:  

- När de inbjudna inte har bråttom hem och sitter och skrattar tillsammans, då får man nog vara nöjd som arrangör”.

Kompetenskvällen arrangerades av Kungsbacka kommun i samarbete med Kobra, som är ett Interreg-projekt med 24 partners i Danmark, Norge och Sverige.

Kontakta gärna