Ny film om bygglov

Att söka bygglov kan verka svårt och lite krångligt. Se vår film som förklarar hur det går till.

Nu har Plan & Bygg tagit fram en film som ska ge en överblick över hur en bygglovsansökan går till. Efter att själva ansökan är klar finns många steg kvar till det att du kan flytta in eller börja använda din tillbyggnad. I filmen får du följa med från förberedelser till inflyttningen.

-Vi hoppas att filmen ska tydliggöra hur ett bygglov går till och vad man behöver skicka med i sin ansökan. Men vi vill också lyfta fram betydelsen av att tänka på hur man påverkar mark och natur med sitt byggprojekt, säger Hanna Ståhl tillförordnad verksamhetschef bygglov. 

Komplett ansökan

Den vanligaste orsaken bakom att bygglovsärenden tar lång tid är att ansökningarna inte är kompletta. Bygglovshandläggarna får kontakta den sökande som får komplettera sin ansökan och det drar ut på handläggningstiden. Just nu pågår ett projekt om att förtydliga hur bygglov går till för att förenkla för den sökande. 

-Vi arbetar med att göra det tydligare för bygglovssökande och filmen är en del av det arbetet, säger Hanna Ståhl.

Andra delar i projektet är att Plan & Bygg erbjuder föreläsning om bygglov varje måndag klockan 17 och att informationen på webbplatsen för bygglov ska bli tydligare.

E-tjänst som förenklar

Du som söker bygglov via e-tjänst får automatiskt stöd i att göra din ansökan komplett och det ökar chansen till en snabbare hantering av ärendet. Du sparar då både tid och pengar.

Läs mer om bygglov

Bygga nytt, ändra eller riva

Kontakta gärna