Politiker på utbildning om barnrätt

Alla Kungsbackas politiker hade blivit inbjudna och närmare trettio personer var med på en utbildning om barnrätts- och ungdomspolitiken på biografen Facklan.

Föreläsare var Anna Bohman Enmalm från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kenneth Ljung från BO, Barnombudsmannen.

Regeringen arbetar för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Vad innebär det och är vi på rätt väg i Kungsbacka? Hur kan vi arbeta för att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet? Det var några av frågorna som diskuterades under kvällen. Amanda Kaså, kommunens utvecklare för barnkonventionen, berättade om vad som görs och vad som är på gång i kommunen.

Peter Söderberg, ordförande i nämnden för Fritid & Folkhälsa, var på plats. 

Lärde du dig något nytt? 

– Man blir påmind om saker som borde vara självklara. Det är bra att de tog upp detta att barn ska ha inflytande över beslut, men att de inte har bestämmanderätt. Det är en viktig skillnad. 

Hur tar du med dig det här perspektivet i politiken framöver? 

– Vi arbetar redan med detta på flera sätt. Vi håller just nu på att se om vi kan använda ungdomar som remissinstans vid beslut i vissa frågor.

Kontakta gärna

Utvecklare barnkonventionen Amanda Kaså
0300-83 46 09
amanda.kasa@kungsbacka.se 
barnkonventionen@kungsbacka.se