Tänk nytt, tänk digitalt på Kvalitetsmässan

På årets Kvalitetsmässa kan du hitta stärkande tankeshots och kreativa ytor i Kungsbacka kommuns monter.

Vi bjuder på exempel från vårt digitaliseringsarbete och flera av våra medarbetare och chefer finns på plats med seminarier och öppna forum.

- Vi är också med och tävlar om priset Sveriges digitaliseringskommun, vilket känns extra roligt. Det är ett resultat av kreativt och målmedvetet arbete som pågår på alla förvaltningar i kommunen och det är något jag känner stolthet över, säger kommundirektör Ann-Charlott Järnström.

Mässan pågår 14-16 november 2017 på Svenska mässan i Göteborg. Om du befinner dig på mässan så är du välkommen att komma förbi vår monter med nummer B03:17. Vi är granne med Stockholm stad och med Öppet forum skola.

På Öppet forum hålls kortare föreläsningar i mässhallen öppna för alla. Under mässans tre dagar pågår också ett konferensprogram med seminarier. Du kan lyssna till chefer och medarbetare från Kungsbacka i både seminarier och öppna forum.

Våra talare på mässan

14 nov kl 13.40-14.40 Seminarie
Sveriges digitaliseringskommun. De nominerade är …

Digitaliseringschef Iwona Carlsson deltar i ett samtal med övriga kommuner som nominerats till priset. Vinnare av priset presenteras under prisceremonin som hålls på kvällen 20.00.

14 nov kl. 17.30-18 Öppet forum omsorg
Medskapande arbetsplatskultur

Bland andra Maria Hellström, utvecklare, och Cecilia Angelbäck, undersköterska, berättar om hur medskapande arbetsplatskultur kan ge ökad trygghet inom omsorgen.

15 november 8.30-9.50 Seminarie
Styrningsmöjligheter i en ny kommunallag

Kommundirektör Ann-Charlotte Järnström och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Fredrik Hansson (C) medverkar i ett samtal om den nya kommunallagen.

16 nov kl. 10-10.30 Öppet forum skola
Digitalisering för lärande

Gertie Ekdahl-Axelsson, specialpedagog, och Hanna Askelund, enhetschef, berättar om digitala satsningar i skolan som hjälper eleverna att uppnå målen.

16 nov 14.30-15.30 Seminarie
Idéslussar: verktyg för utveckling och innovation

Rebecca Cunevski, utvecklare på kommunledningskontoret, berättar tillsammans med Örebro kommun, Vinova och SKL om hur det är att jobba med medarbetardriven innovation i kommuner.

16 nov kl. 14.30-15.30 Seminarie
Upphandla innovation och mervärde

Katarina Appelqvist, inköpschef Kungsbacka kommun medverkar i ett samtal om hur upphandling kan bidra till hållbarhetsarbete och öppna möjligheter till smarta och effektiva leveranser.