Ungas förslag på rådslag med politiker

29 november träffas ungdomar, politiker och beslutsfattare i Kungsbacka kommun för att diskutera de förslag som ungdomar lämnat och som fått flest röster under kampanjen Barbrobetalar. Under en månads tid har ungdomar lämnat in förslag på förbättringar i kommunen och sedan röstat på förslagen.

I höstens kampanj kom det in 137 förslag. Följande förslag går vidare till rådslag och ska diskuteras:

1. Busskort till alla ungdomar

2. Gratis buss/tåg-kort

3. Busskort klockan 7-22 (flera kommuner)

4. Täckande tak över Åsa Gårdsskolas mopedparkering

5. Stolar och maten bör förbättras (Kapareskolan)

6. Chromebook i stället för iPad i skolan

Kollektivtrafik viktigaste frågan

Kollektivtrafiksfrågor brukar vara dominerande bland de förslag som lämnas i Barbrobetalar-kampanjerna som genomförs varje termin och det gäller även i höst. Därför kommer en dialog om kollektivtrafik att föras under rådslaget.

– Kollektivtrafik är en viktig fråga för ungdomar, eftersom det handlar om deras möjligheter att enkelt kunna röra sig till och från skolan och till och från fritidsaktiviteter. I samråd med Kungsbacka ungdomsråd bestämde vi därför att bjuda in till en mer allmän diskussion om det, säger Nedim Kirlic, utvecklare på Kultur & Fritid och ansvarig för Barbrobetalar.

Skolmaten är också ett ämne som ofta kommer upp bland förslagen och även kring det ämnet ska det bli en dialog.

Rådslaget äger rum 29 november klockan 18 på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka.

Alla som lämnat förslag kommer att få ett svar. Samtliga förslag som kommit in under kampanjen finns på barbrobetalar.se

Vad är Barbrobetalar?

Barbrobetalar är Kungsbacka kommuns forum för ungdomsinflytande som funnits sedan 2005. Varje termin kan ungdomar i ålder 14-20 år, som bor eller går i skolan i kommunen, lämna och rösta på förslag till förbättringar i kommunen. De förslag som fått flest röster går vidare till ett rådslag med politiker.

Barbrobetalar har också en summa pengar som kallas Barbros bankomat. Därifrån kan ungdomar ansöka om pengar för något de vill göra på sin fritid tillsammans med eller för andra ungdomar.

Här kan du läsa mer om Barbrobetalar

Kontakta gärna

Utvecklare Nedim Kirlic
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se