Uppskattade seminarier om smittor i förskolan

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd anordnade två seminarier tillsammans med Smittskydd Halland och Hyfs – hygiensjuksköterska i förskolan i Västra Götaland.

På seminariet "Smittor och hygien i förskolan" belystes vanliga infektioner hos barn ur olika perspektiv samt olika hygienrutiner och hygienfällor som kan förekomma. Seminarierna var uppskattade av deltagarna som deltog den 6 och 27 oktober 2017.

Föreläsningarna och annan information som togs upp på seminariet finns länkade här nedan för alla att ta del av för att öka kunskaperna om hur infektioner och smittspridning kan förhindras och hanteras på bästa sätt.

Se föreläsningarna igen

Du kan se de inspelade föreläsningarna via länkarna nedan.

Miljöinspektörer Yaneth Rosander och Raymond Thorley, Kungsbacka kommun:
Föreläsning om Miljö & Hälsoskydds arbete

Karin Truedsson, smittskyddsjuksköterska, Smittskydd Halland:
Föreläsning Smitta i förskolan – på gott och ont

Marianne Bengtsson, hygiensjuksköterska, Västra Götalandsregionen:
Föreläsning Hyfs – Hygiensjuksköterska i förskolan

Läs mer i ämnet:

Smitta i Förskolan

Hygien och att undvika smittspridning

Hygiensjuksköterska i Västra Götaland 

Egenkontroll

Folkhälsomyndigheten allmänna råd om städning

Miljöbalken

Smittskyddslagen