Utbildning för dig som är ny i Sverige och vill jobba inom restaurang och måltid

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom restaurang & storkök. Nu erbjuder vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun en utbildning till måltids/restaurangbiträde. Den är utvecklad och anpassad efter behoven på arbetsmarknaden. Utbildningen genomförs med språkstöd – yrkessvenska och utförs av Elof Lindälvs gymnasium.

Kan genomföras med språkstöd

Kursen inleds med en introduktionskurs på 100 poäng där vi utformar din individuella studieplan samt lär känna den lokala arbetsmarknaden. Därefter läses restaurangkurserna integrerat med yrkessvenska.

Arbetsplatsförlagt lärande

I den här kursen ingår det APL - arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du  får fördjupade kunskaper på en arbetsplats. Du får en erfaren handledare som blir din huvudkontaktperson på arbetsplatsen. Du, handledaren och kursansvarig lärare träffas under hela kursen och stämmer av utvecklingen. Vid APL följer du din handledares arbetsschema, vilket kan innebära oregelbundna arbetstider. Under din APL får du chansen att knyta viktiga kontakter med branschen för framtida arbete. Utbildningen är gymnasial och på heltid.

Förkunskaper 

Grundskola eller motsvarande. Det krävs inte några förkunskaper eller erfarenheter från branschen. Har du arbetat inom restaurang eller storkök har du möjlighet att få dina kunskaper validerade. Validering innebär att man synliggör det du redan kan, vilket kan innebära kortare studietid. Behörig sökande är du som är klar med sfi kurs B men inte med svenska på grundläggande nivå. 

Ansökan

Du söker via vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun senast den 27 november. Kursen är på heltid och pågår under perioden 8 januari – 17 augusti 2018 med studieuppehåll vecka 28-31.

Här ansöker du