Välkommen till Öppet hus på gymnasieskolorna

Våra kommunala gymnasieskolor, Aranäsgymnasiet, Elof Lindälvs gymnasium och Beda Hallbergs gymnasium, välkomnar till Öppet hus lördag 11 november klockan 11-15.

Öppet hus är ett inspirerande event inför ditt gymnasieval! Evenemangen brukar vara mycket välbesökta och alla besökare får, under några timmar, ta del av gymnasieskolornas aktiviteter framförda av elever och personal.

Alla utbildningar finns presenterade

Alla utbildningar på skolorna har informationsstationer i lokalerna och på programmens hemvister får du en djupare information om innehållet och hur man arbetar.

Läs mer på skolornas hemsidor:

Aranäsgymnasiet
Elof Lindälvs gymnasium
Beda Hallbergs gymnasium