Välkommen på öppet möte med nämnden för Teknik

Nämnden för Teknik sammanträder onsdag 22 november klockan 16.30 i kommunfullmäktigesalen i stadshuset i Kungsbacka. Alla är välkomna att lyssna på diskussionerna.

Mötet inleds med en presentation om hur vi arbetar för ökad tillgänglighet i staden, följt av en frågestund. Du kan även träffa politiker och tjänstemän under fikarasten. 

Besökarna är sedan välkomna att lyssna till första delen av själva nämndsmötet som beräknas börja cirka klockan 18. Den avslutande delen av mötet är stängd för allmänheten.

Skicka din fråga

Skicka gärna din fråga i förväg till teknik@kungsbacka.se eller Kungsbacka kommun, Teknik, 434 81 Kungsbacka. Anmäl också om du har några särskilda behov, till exempel teckenspråkstolkning, syntolkning, specialkost eller liknande.

På dagordningen finns bland annat:

  • Presentation om tillgänglighet i stadsmiljön
  • Förslag till ny gång- och cykelplan
  • Planprogram för Västra Varla, Hjälm 4:1 och Stockalid

Läs hela dagordningen här.

Läs mer om nämnden för Teknik.

Vid frågor kontakta

Förvaltningschef Karl Lundgren
0300-83 46 14
karl.lundgren@kungsbacka.se