Barnkonventionen fyller år!

Välkommen att fira med oss den 20 november! Då lyser vi upp Kungsbacka torg med barnens lyktor. Senare i veckan har vi en stor utbildningsdag för att vi som arbetar i kommunen ska lära mer om barns rättigheter.

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen.

Här i Kungsbacka firar vi genom en ljusmanifestation på torget! Med start 17.30 tänder vi de hundratals lyktor som våra förskolebarn gjort när de lärt om barnkonventionen och sina rättigheter. Det blir också framträdande av en kör från en av våra förskolor.

- I barnkonventionen beskrivs tydligt vikten av att barnen får lära om sina rättigheter, säger Astrid Tengelin, utvecklingsledare inom Förskola & Grundskola.

- Det ständigt pågående arbetet på förskolorna med dessa frågor är centralt och jätteviktigt. Evenemanget på torget är ett sätt att visa upp arbetet och manifestera barns rättigheter i det offentliga rummet.

Fokus på barnrätt i november

Det blir ytterligare fokus på arbetet med barns rättigheter under november. Den 22 november har vi vår årliga Barnrättsdag – en utbildning och inspirationsdag för nya medarbetare i Kungsbacka kommun och Region Halland som möter barn i sitt dagliga arbete. Under dagen behandlas bland annat frågorna Vad betyder det egentligen att låta barn göra sina röster hörda? Hur blir vi medvetna om normer och skapar en inkluderande arbetsplats för alla barn och unga? 

I slutet av november genomför vi en utbildning i barnrätt för politiker och förvaltningschefer. Den belyser bland annat förslaget om att göra barnkonventionen till svensk lag samt hur Kungsbacka kommun  kan arbeta för att ytterligare stärka barns och ungas rättigheter. Representanter från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och BO, barnombudsmannen, är på plats och ger aktuell kunskap.

Kontakta gärna

För frågor om ljusmanifestationen
Astrid Tengelin
0300-83 52 21
astrid.tengelin@kungsbacka.se

För frågor om barnrättsdag och utbildning
Amanda Kaså
0300-83 46 09
amanda.kasa@kungsbacka.se