Kollektivtrafik en het fråga på rådslag mellan ungdomar och politiker

Frågan om kollektivtrafik och gratis busskort dominerade onsdagens rådslag mellan ungdomar och politiker. På rådslaget diskuteras de förslag från ungdomar som fått flest röster under kampanjen Barbrobetalar.

Varje termin kan ungdomar i ålder 14-20 år lämna in och rösta på förslag på förbättringar i kommunen. I höstens kamanj har det kommit in 137 förslag. De tre förslag som fick flest röster handlade alla om kollektivtrafik och gratis busskort.

Gratis busskort till alla elever

Idag har alla gymnasieelever gratis busskort och under sommaren 2017 fick ungdomar i åldern 15-17 år ett sommarlovskort, en satsning som ska utvärderas. Förslagen som det nu gäller är att ge alla elever gratis busskort. Men det är inget som någon av politikerna kan lova.

 – Vi har ett helhetsansvar för budgeten och måste göra avvägningar, säger Fredrik Hansson (C), andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Vissa verksamheter är lagstadgade, som skola, vård och omsorg och de måste vi prioritera.

På plats på rådslaget är Emma Lööv, Alba Foberg, Smilla Cedergren och Amanda Yngve som går i fotbollsklass på Varlaskolan. De argumenterar för förslaget om gratis busskort till alla elever och beskriver en vardag där de har svårt att ta sig till och från skolan och träningar.

– Vi som bor i Onsala får inte kommunalt busskort och måste vissa dagar vänta i flera timmar på skolskjutsen, säger Emma Lööv. 

Agneta Nordström, infrastrukturspecialist, föreslår ett möte mellan rektorn på skolan och skolskjutssamordnaren för att titta på en lösning för fotbollsklassens elever. 

Övriga frågor som diskuteras är skolmaten, tak över mopedparkeringen på Åsa Gårdsskolan och Chromebooks istället för Ipads i skolan.

Skolmaten

Förslaget om bättre skolmat blir en dialog om hur elever ska få bättre inflytande över den skolmat som serveras.

På varje skola ska det finnas ett skolmatsråd där eleverna kan komma med synpunkter på skolmaten. Kommunen har även haft årliga skolmatsdagar. 

– Som vi förstått det finns nästan inga matråd kvar. Det har i alla fall inte varit någonting som folk vet något om, säger Alex Thorsjö från Kungsbacka ungdomsråd. Kan man på något sätt starta upp engagemanget kring matråd?

– Vi behöver blåsa liv i skolmatsråden igen, svarar Annika Åkerlund, verksamhetschef för Måltider. Och nästa år vill vi ha en skolmatsdag.

Tak över mopedparkering på Åsa Gårdsskolan

Mopedägarna på Åsa Gårdsskolan önskar sig ett enkelt tak som täcker deras mopeder och skyddar dem från nederbörd så att de inte tar skada.

Men vad gäller det förslaget, svarar Fredrik Hansson, som även är ordförande i nämnden för Service, att det är ett ansvar som ligger på skolan och rektorn. Det betyder att frågan måste drivas där. Han tycker också att det är viktigt med likabehandling.

– Ska det gälla cyklar också, eller ska man premiera mopeder?

Chromebooks istället för Ipads

När man börjar jobba är det bra att veta hur man använder datorer, skriver förslagslämnaren som vill ha Chromebooks istället för Ipads i skolan.

Åsa Blide Larsson, utvecklingsledare på förvaltningen för Förskola & Grundskola, berättar att hälften av alla sexor har en dator idag. Men däremot är det inte möjligt att använda just Chromebooks.

– Vi jobbar med Office 365 i skolan och snart kommer vi att jobba med det i hela kommunen. I vår IT-miljö skulle Chromebook vara problematisk. Chromebook anses också vara en säkerhetsrisk så man kan inte koppla den till utbildningsnätverket, säger hon.

Alla förslag som kommit in under kampanjen får svar, antingen av en tjänsteman eller en politiker. Du kan se alla förslag som kommit in på Barbrobetalars förslagssida.

Kontakta gärna

Utvecklare Nedim Kirlic
0300-83 78 50
nedim.kirlic@kungsbacka.se