Boende för nyanlända i kommunens lokaler

I Kungsbacka har vi stora möjligheter att ge nyanlända en bra start. Vi har god ekonomi, bra möjligheter till skola, arbete och fritid. Men vår svaga punkt är bostäder som det råder stor brist på. Under januari och februari kommer vi behöva öppna sovsalar för nyanlända.

- Vill vi att människor som har fått uppehållstillstånd och som väntat ett eller två år på ett asylboende ska kunna starta upp sitt liv så snart det går. Och det är i sin nya hemkommun som en nyanländ familj kan börja bli en del av samhället. Här kan de forma sin vardag, ha barnen i skola eller förskola, börja studera eller hitta jobb. Och inte minst träffa svenskar och gamla invånare i sociala sammanhang. Det är då vi får integration på riktigt, säger Ulrika Landergren (L), kommunalråd i Kungsbacka kommun.

Sovsalar i kommunens lokaler

I januari och februari öppnar kommunen sovsalar som är tillfälliga, enklare boenden för våra nya invånare. Sovsalar är en boendeform som kommunen försökt undvika utifrån att det inte är ett värdigt boende.

- Tidigare har vi kunnat ta emot i den takt vi har bra boenden men i och med Migrationsverkets beslut att skriva ut de personer med uppehållstillstånd som väntat på boende längre än två månader, måste vi nu  hitta lösningar som i alla fall ger människor tak över huvudet, säger integrationschef Karin Martinsson.

Nyanländas privata hem

För att hitta lokaler som kan fungera som tillfälliga boenden har kommunen tittat på många alternativ bland egna fastigheter. Främst är det tomma lokaler, men även lokaler där det pågår verksamhet kan bli aktuella. Det behöver prioriteras mellan verksamheter eftersom kommunen har ett generellt beslut att använda sina lokaler effektivt, t.ex. genom att förtäta eller flytta om.

- Boendena för nyanlända är i sig ingen verksamhet utan det är människors privatbostäder. Eftersom vi tittar så brett på många olika alternativ så kan vi inte kommunicera om varje lokal utan de lokaler där vi lämnar in bygglov är de som är aktuella för att bli boende, säger Karin Martinsson.

Aktuella lokaler hösten 2017

Särö fritidsanläggning (beslutad)

Arrangemangssalen kommer att användas som boende. Resterande delar av lokalen kommer även fortsättningsvis användas till ungdomsverksamhet. Ett föreningskansli samt Öppna förskolan kommer att vara kvar. Bokningar i lokalen är flyttade och de som har bokat har blivit erbjudna andra lokaler.

Hålabäck områdeslokal Protonen (bygglov inlämnat, inget beslut ännu taget)

Stora salen kommer att användas som sovsal. Resterande utrymmen kommer vi att fortsätta använda till ungdomsverksamhet, vi har alltså kvar ungdomsverksamheten på Hålabäcks områdeslokal Protonen. Externa kunder som bokat kommer att erbjudas annan lokal.

Filurens förskola och Lerkils förskola (beslutade)

Ingen verksamhet pågår här.

Vanliga frågor och svar

Bostäder för nyanlända

Kontakta gärna