En ny rapport om små avloppsanläggningar

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har släppt en ny rapport om uppföljande kontroll av nya små avloppsanläggningar. Rapporten är en redovisning av LOVA-projekten som förvaltningen varit delaktig i.

Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun har under 2016-2017 följt upp 40 nya små avloppsanläggningar som varit i drift mellan 1 och fyra år med hjälp av LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Halland. Flera av anläggningarna har besökts upprepade gånger under perioden maj 2016-oktober 2017.     

Olika typer av anmärkningar upptäcktes

Projekten visade på flera olika typer av anmärkningar på de nya anläggningarna, bland annat för kort avstånd till grundvatten, problem med kemfällning, inläckage av ytvatten, för grunt grundvattenrör, oroväckande mängder slam och avvikelser från tillståndet. 

Behov av uppföljande besök finns

Rapporten visar att det finns ett stort behov av att göra uppföljande besök på de nya avloppsanläggningarna och att det i de allra flesta fall är bäst att göra denna typ av kontroll när anläggningarna varit i drift i ett och ett halvt till två år. När i tid besöket ska göras behöver justeras utifrån anläggningstyp, grundvattennivåer och tidpunkt för driftsättning. Projekten visade på förbättringspotential i alla skeden från ansökan, utredning inför tillstånd, anläggande, granskning, driftsättning och underhåll. 

Läs hela rapporten här