De symboliska spadtagen utfördes av (från vänster) kommunalråden Fredrik Hansson (C), Eva Borg (S), Hans Forsberg (M) och Ulrika Landergren (L). Denny Johansson, projektledare på kommunen, Olof Hallberg, Abako Arkitektkontor och Tobias Söderberg från entreprenören Vestia delade på en spade. Foto: Ciprian Gorga

Ett spadtag i tid för Kungsbacka

Sista vintern med huttrande tåg- och bussresenärer. Om ett år ungefär blir tillvaron betydligt behagligare för dem som väntar på tåg och buss vid Hede station. Då kommer en varm vänthall och en kiosk att underlätta resenärernas vardag.

Idag den 14 december togs det första spadtaget för Hede stationshus. Kommunen representerades av politiker och tjänstemän med kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg i spetsen. Entreprenören Vestia och arkitektfirman Abako fanns också på plats för att berätta om projektet.

– Hede stationshus kommer att bli ett riktigt smycke som vi hoppas sätter stilen för hela området, sade Hans Forsberg som inledde presentationen.

Klart om ett år

Stationshuset ska stå klart årsskiftet 2018-2019 och höjer kvaliteten för resenärerna med sin inglasade vänthall och med sitt välkomnande formspråk. I vintermörkret ska byggnaden lysa som en lykta över de öppna parkerings- och körytorna och vara ett väl synligt landmärke.

– Hede station ska inte kosta mer än budgeterade 50 miljoner kronor. Genom att jobba i samverkan ser vi till att få så mycket som möjligt för skattebetalarnas pengar, sade projektsamordnaren Denny Johansson på Service Fastigheter.

– Vi sticker ut hakan och säger att vi ska inte bara ha ett bra projekt, vi ska hade det bästa projektet. Ett sätt att nå dit är att ha som mål att vi ska vinna ett pris med den här byggnaden. Det ska prägla inställningen i vårt arbete.

Ett hus för alla

Stationshuset består av två delar; den öppnare vänthallen i två halvplan och den mer slutna servicedelen i två plan. Byggnadens formspråk är tänkt vara mjukt med avrundade hörn. De runda formerna i volym och interiör syftar till att förhöja känslan av vänlighet och omhändertagande.

– Hede stationshus ska vara ett hus för alla, det ska främja både trivsel och trygghet, sade arkitekt Olof Hallberg vid Abako Arkitektkontor som tillsammans med Emna Hachicha har ritat byggnaden.

När stationen invigdes 1992 var antalet påstigande cirka 200 per dag, en siffra som var stabil under ganska lång tid. Men under de senaste åren har resandet från Hede station ökat kraftigt. Dagligen stiger nära 1400 resenärer på tåg och buss vid Hede och antalet väntas öka kraftigt de närmaste åren i och med den expansion som kommer att ske i nordöstra Kungsbacka med kontor, företagsytor och över 2000 bostäder.

Läs mer om Hede stationshus

Kontakta gärna

Denny Johansson, projektledare
0300-83 48 16
denny.johansson@kungsbacka.se