Gångväg vid Fyren avstängd

Under vecka 50 och 51 kommer gångvägen vid Fyren ned mot gångbron att vara avstängd. Orsaken är kabelarbeten.

Arbetet beräknas börja på måndag 11 december och innebär att man inte kan gå eller cykla på de rödmarkerade vägarna på bilden ovan.

Under två dygn kommer även själva bron vara avstängd, och då kommer man inte heller att kunna gå vänster mot kyrkogården efter bron (gul markering).

Under tiden arbetet pågår hänvisas gående och cyklister att istället ta vägen över Borgmästarbron norr om avstängningen.