Höjda taxor för VA och renhållning 2018

Från 1 januari höjs taxorna för vatten & avlopp (VA) och renhållning i Kungsbacka kommun.

Vatten & avlopp

Brukningsavgiften för vatten höjs med 4 procent. Orsaken är ett beräknat underskott i VA-verksamheten 2017 som beror både på generella kostnadshöjningar och på ett ökat antal abonnenter.

Renhållning

Renhållningstaxan höjs med 20 procent. Orsaken är att renhållningen de senaste åren gått med underskott, och därför höjdes renhållningsavgifterna 2016 med 4 procent och 2017 med 5 procent.

För en familj med något av de två vanligaste abonnemangen (140 literskärl respektive 190 literskärl med matavfall) innebär höjningen 2018 en ökad kostnad på 25 respektive 30 kronor i månaden.

Beslut av kommunfullmäktige

De nya taxorna beslutades vid kommunfullmäktiges möte i juni 2017. För både VA och renhållning i en kommun gäller att de ska vara avgiftsfinansierade (inga skattepengar) och gå jämnt upp sett över en längre tidsperiod. 

VA-taxan

Renhållningstaxan