Inbjudan konstnärlig gestaltning

Du som är yrkesverksam konstnär kan snart lämna in intresseanmälan för utsmyckning av nya badhuset.

Kungsbacka kommun bygger ett nytt badhus och du som är yrkesverksam konstnär kommer att inom kort kunna anmäla ditt intresse för konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Håll utkik här på hemsidan.

Mer information lämnas av:

Erik Lundqvist
Upphandlare 
Inköp, Kungsbacka kommun
0300-83 41 24, erik.lundqvist@kungsbacka.se