Julgransflygning över Kungsbacka på tisdag

Tisdag eftermiddag kommer Försvarsmakten och Skaraborgs flygflottilj flyga över Kungsbacka för att önska god jul.

Flygplanen kommer att flyga i formation över omkring 20 städer i Sverige och färdas runt 500km/h på lägst 400 meters höjd. Piloterna kommer att hålla fem till tio meter mellan vingspetsarna under flygningen som totalt tar cirka en timme och femton minuter.

Flygningen är ett sätt att visa närvaro och önska god jul samtidigt som det är en bra övning att planera och genomföra en flygning i större formation.

Mer information

Information på Försvarsmaktens webbplats

Detaljer om exakta tider och platser kommer att publiceras på Facebook ”Skaraborgs Flygfottilj F 7” och kan uppdateras ända fram till genomförandet.