Kulturskolans pedagoger träffar barnen i årskurs två på Fjordskolan_Kristina Axelsson Kulturskolans pedagoger på besök i Fjordskolans årskurs två_foto Kristina Axelsson Barnen på Fjordskolan gör entré ihop med Kulturskolans pedagoger_foto Kristina Axelsson Iselinn och Eira på Fjordskolan_foto Kristina Axelsson

Kulturskolan hälsar på

I verksamheten "Kulturskolan hälsar på" får elever i årskurs två i Kungsbacka möjlighet att prova på musik, dans, konst och teater under fem veckor med Kulturskolans lärare.

Barnen i klassen Snäckan två på Fjordskolan är några av de elever som just nu får besök i skolan. De får prova på musik, sång och teater med dramalärare Lovisa Linneaus och musiklärare Daniel Melander.

Just den här dagen har Daniel och Lovisa klätt ut sig till trollerikonstnärerna Hipp och Hopp och barnen får träna sig att göra entré. Dessutom blir det massor av sång och rörelse under passet.

Iselinn Franklin och Eira Hernebring var med på passet. Det allra roligaste tyckte de var när Hipp och Hopp kom på besök.

Lärde ni er något nytt idag?

– Jag lärde mig teckenspråk, säger Eira.

– Jag lärde mig hur man ska gå in på en scen och att man ska buga för publiken, säger Iselinn.

Nadja Breife som är lärare i klassen ser många fördelar med att bjuda in Kulturskolan till klassen.

– Det är en fantastisk möjlighet att få ut inspirerande och kunniga pedagoger från Kulturskolan, säger hon. Musik och teater är något som jag upplever motiverar barnen och de får en fördjupad kunskap i ämnen när de använder sig av flera sinnen då de lär sig.

Hon kan tänka sig att jobba vidare med musik och teater invävt med övriga skolämnen, till exempel genom att använda rollspel i värdegrundsarbetet och lära sig mer om kroppspråk och hur man kan tolka varandra.

Ger möjlighet till skaparglädje för alla barn

Kulturskolan och Kungsbackas skolor har i många år samarbetat genom att erbjuda kultur i skolan till barn i grundskolans lägre årskurser. Numera får alla i årskurs två möjlighet att få besök av kulturskolans lärare under fem veckor. Genom att satsa på kultur i skolan får alla barn oavsett bakgrund möjlighet att ta del av kultur och att själva skapa.

Syftet med Kulturskolan hälsar på är att lägga en grund för barnens skaparglädje och intresse för de estetiska ämnena och dess betydelse för hela läroprocessen. Även grundskolans lärare får fortbildning i de estetiska ämnena genom att delta tillsammans med eleverna. Ledorden för Kulturskolan hälsar på är kvalitet, mångfald och samarbete.

Inför varje termin kommer förfrågan om deltagande att skickas ut till alla årskurs två. Är ni nyfikna på Kulturskolan hälsar på redan nu, kontakta oss gärna så berättar vi mer!

För mer information, vänligen kontakta: jessica.sjogeren@kungsbacka.se