Många svarade om nya parken

Över 700 invånare svarade på vår enkät om nya parken vid badhuset.

När vi snart bygger nytt badhus innebär det även att vi får en ny park i Kungsbacka. I en webbenkät under tre veckor i oktober frågade vi vilka olika aktiviteter kommunens invånare skulle vilja ägna sig åt i den nya parken.

Populära aktiviteter

739 personer svarade och rangordnade sina mest önskade aktiviteter 5-1, där 5 var den mest önskade aktiviteten. De mest populära aktiviteterna fördelade sig så här:

  • 1161 Utegym
  • 1053 Hinderbana
  • 651 Skate
  • 590 Klättring
  • 590 Lekplats (gunga, rutscha, vippa, snurra)
  • 484 Parkour

Bland övriga aktiviteter fick dans, vattenlek, linbana, sparkcykel och gymnastik mest önskemål. Många hade också lagt in handboll som ett eget förslag.

Stort tack

- Ett stort tack till alla som svarade på enkäten! Vi tar med oss svaren i den fortsatta planeringen, och beräknar att vi kan ha ett förslag till parkens utformning framme någon gång under våren 2018, säger projektledare Marie Lindh.

Det kom även in många namnförslag på den nya parken. Förslagen har lämnats över till Plan & Bygg, eftersom byggnadsnämndens arbetsutskott är den instans som beslutar om namn på gator och platser i kommunen.

Färdigbyggd 2021

Planerad byggstart för parken är i slutet av 2019 eller början av 2020, och den beräknas vara färdigbyggd 2021.

Läs mer om badhusprojektet

Vid frågor om parken, kontakta

Projektledare Marie Lindh
0300-83 41 10
marie.lindh@kungsbacka.se