Ny avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från januari 2018

Från och med den 1 januari gäller nya avgiftsnivåer. Höjningen beror på att inkomsttaket för år 2018 höjs med 690 kr. Vad den nya avgiften för omsorg blir för dig kan du läsa mer om nedan.

Varje år höjs maxtaket för alla barn enligt index. Via länken hittar du mer information om avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Läs mer om avgiften för barnomsorg.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets gemensamma och skattepliktiga bruttoinkomst. Från och med 1 januari 2018 gäller nya avgiftsnivåer som höjts i jämförelse med 2017. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats till 46 080 kr per månad. Förra årets index var 45 390 kr, vilket är en höjning på 690 kr.

Kontakta gärna

Enhetschef Annika Lovén Samuelsson
0300- 83 41 52
Annika.loven@kungsbacka.se

Förvaltningen för Förskola och Grundskola