Nya priser för färdtjänst från 7 januari

Den 7 januari höjer Västtrafik sina priser. Det betyder att även färdtjänsttaxan i Kungsbacka höjs.

Taxan för färdtjänst är kollektivtrafikens taxa plus 25 procents tillägg. Från och med den 7 januari 2018 höjer Västtrafik sina priser, vilket innebär att även färdtjänsttaxan höjs.

Den nya taxan hittar du under Dokument nedan.