Brand på planerat boende för nyanlända

Lerkils förskola har under morgonen den 26 december brunnit. Vid cirka kl. 9 hade släckningsarbetet avslutats och räddningstjänsten lämnat över fastigheten till kommunen.

Lerkils förskola har under morgonen den 26 december brunnit. Vid cirka kl. 9 hade släckningsarbetet avslutats och räddningstjänsten lämnat över fastigheten till kommunen. Kommunen tittar nu på omfattningen av skadorna. Lokalerna har stått tomma och höll på att byggas om till enklare bostäder för nyanlända invånare.

Polisens tekniker gör nu en brottsplatsundersökning och kommunen kommer att påbörja sanering av lokalerna.

- Vi påbörjar sanering och renovering så snart förutsättningarna tillåter. Vår målsättning är att ha lokalerna klara så att de boende kan flytta in, säger Johan Burman, tf fastighetschef på Kungsbacka kommun.

De som ska flytta in i lokalerna är personer med uppehållstillstånd och som fått Kungsbacka anvisat som sin nya hemkommun av Migrationsverket. Lerkils förskola är tänkt att användas till tre lägenheter.

- Vi är skyldiga enligt lag att ta emot nya invånare. Att våra lokaler brinner innebär ju mer och onödiga kostnader för kommunen och för skattebetalarna, säger Johan Burman.

Utöver sanering och renovering kommer kommunen nu även ha stationerade väktare på plats tills vidare.

Kontakt

Johan Burman, tf fastighetschef
johan.burman@kungsbacka.se
tel. 0300-83 79 10

Karin Martinsson, integrationschef
karin.martinsson@kungsbacka.se
tel. 0300-83 58 54