Öppet hus om nytt område i Fjärås

Nu planerar vi ett nytt område i Fjärås med runt 150 bostäder. Välkommen på öppet hus den 19 december i stadshuset. Där kan du titta på planförslaget för Må 3:13 och ställa frågor. Öppet hus hålls klockan 17-18 i stadshuset.

En utställning av detaljplanen för Må 3:13 finns att titta på mellan 13 december 2017 och 31 januari 2018 i stadshusets entré. Förslaget finns också på kungsbacka.se/aktuellaprojekt.

Om förslaget

Förslaget innebär att cirka 150 bostäder i form av småhus och flerbostadshus byggs inom planområdet. Bostäderna är av en blandning av friliggande hus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. Planen innehåller även byggrätt för en förskola. Området ligger inom utvecklingsområde för Fjärås i översiktsplanen för Kungsbacka 2006 och utanför detaljplanerat område.

Var med och tyck till

Synpunkter ska ha kommit in till oss senast 31 januari 2018. Du skickar dem till följande adress:

Planavdelningen
434 81 Kungsbacka
eller pbplan@kungsbacka.se

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

Öppet hus

19 december klockan 17-18 i stadshusets entréplan. 

Det kommer att finnas en rullande presentation på en skärm och kopior av förslaget kommer att hänga tillgängliga för den som vill läsa mer. Vi kommer inte att hålla en presentation om planförslaget. Kommunens representanter kommer att finnas på plats för att svara på frågor och ta in synpunkter.

Kontakta gärna

Kontakta gärna