Rapport om trygghet i Hede klar

Under hösten 2017 genomförde kommunen tillsammans med de boende i Hede projektet Trygg i Hede för att öka tryggheten i området. Nu finns en rapport från det arbetet klart.

- Vi har med hjälp av de boendes observationer och erfarenheter skapat en bild av nuläget och vad som önskas i framtiden, säger Karolina Oxfall, trafikplanerare.

I rapporten som tagits fram redovisas resultatet tillsammans med flera åtgärder som är planerade att genomföras under kommande år för att göra Hede tryggare.

Ladda ner rapporten i sin helhet