Camilla Waltersson Grönvall, Ulrika Jörgensen, Helena Carlstrand, Katharina Schubertsson och Jenny Petersson diskuterade hur arbetet fungerar. Foto: Jeanette Widén.

Riksdagspolitiker lärde sig om läkarbesök i hemmet

I Kungsbacka kommun finns det möjlighet för svårt sjuka kommuninvånare att få läkarbesök i hemmet. I veckan har politiker från bland annat riksdagen på plats i Kungsbacka för att lära sig mer om arbetssättet.

Projektet som heter Läkarmedverkan i Hemsjukvården innebär att svårt sjuka personer i alla åldrar som är inskrivna i Hemsjukvården kan få hembesök av en läkare. Även de som bor på ett vård- och omsorgsboende kan få hembesök av en läkare.

Under måndagen var flera politiker från Moderaterna på besök i Kungsbacka kommun och Omsorgens hus. Det var Camilla Waltersson Grönvall, som är moderaternas talesperson i riksdagens socialutskott som var här tillsammans med Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus, riksdagsledamoten Jenny Petersson och Ulrika Jörgensen, ledamot i regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott och som också sitter i Kungsbacka kommunfullmäktige samt i nämnden för fritid och folkhälsa.

Kompetenshöjande för personalen

Ulrika Jörgensen var nöjd med besöket som var avslutningen på en hel dags besök runt om i Halland på sjukvårdsrelaterade verksamheter. Hon tycker att arbetet gynnar både patienten och samhället.

- Läkarmedverkan i hemsjukvården är en mycket bra satsning som skapar trygghet både för patienten och anhöriga. Det blir även en kompetenshöjning för våra kommunsjuksköterskor, säger Ulrika Jörgensen (M).

Det var Helena Carlstrand, processledare på Vård & Omsorg, som tillsammans med Katharina Schubertsson, som arbetar som läkare inom hemsjukvården, som tog emot besöket och berättade om arbetet.

- Målet med arbetet är att svårt sjuka personer inte ska behöva åka in till sjukhus, om det inte finns medicinskt behov, utan att vi kan ge den vården i hemmet istället. Det är inte bra för äldre att behöva ligga flera timmar på akuten och vi behöver skilja på sjukvård och sjukhusvård. Det är långt ifrån alltid som sjukhuset är rätt plats, säger Helena Carlstrand, processledare på förvaltningen för vård och omsorg.

Sjukhus är en riskmiljö

Det är sjuksköterskorna i Hemsjukvården som gör bedömningen om det behövs tillkallas en läkare till hemmet och ibland räcker det med en konsultation för att komma fram till vilka åtgärder som behövs. Förutom att den sjuka personen slipper ligga på akuten i flera timmar ser Helena Carlstrand andra fördelar med att slippa besöka ett sjukhus.

- Sjukhus är en riskmiljö för sköra äldre bland annat genom fallskador, infektioner och förvirring som ofta drabbar äldre på sjukhus, säger hon.

I dagsläget är det tre personer som delar på en heltidstjänst som läkare inom Hemsjukvården. Arbetssättet startade för 2,5 år sedan och flera liknande initiativ finns runt om i landet.

-Vi har haft lokala politiker på besök tidigare men aldrig från riksdagen. Det är bra att arbetet uppmärksammas, våra sjuksköterskor, läkare och omsorgspersonal inom Hemsjukvården gör ett jättebra jobb, avslutar Helena Carlstrand.

Kontakta gärna

Processledare Helena Carlstrand
0300-83 48 12
helena.carlstrand@kungsbacka.se