Tillståndslots hjälper företagare

Kungsbacka kommun erbjuder alla företagare en möjlighet att få rådgivning i sitt företagande. En nyhet kallar vi för Tillståndslotsen.

Tillståndslotsen handlar om ett informellt möte där företagaren kan ha dialog med olika representanter från kommunen.

-Vi ger råd och information i alla de tillstånd som en företagare behöver för att starta och driva sin verksamhet, säger näringslivschef Elinor Filipsson.

Bra start och nöjd företagare

Det första företaget som fick hjälp av Tillståndslotsen var Bröderna Henrikssons Stenhuggeri. De kontaktade oss i kommunen i god tid för att ta reda på olika förutsättningar inför en framtida flytt av verksamheten. I samband med flytten passar de på att förnya hela sin maskinpark för en effektivare produktion.
 
- Vi ska bygga Nordens modernaste stenhuggeri, säger Fredrik Henriksson.

För att göra det är det många frågor som behöver rätas ut. Det kommer sannolikt innebära att företaget måste höja taket och bygga om delar av den nya lokalen. Där kommer detaljplanen in och avgör vad får göras. Andra frågor som stenhuggeriet ville få svar på var ifall kontorslokalen får byggas om och om de får göra ny parkering.  

- Avgörande för oss är den nya maskinparken. Eftersom vi gör en mycket stor investering är det viktigt att lokalen går att anpassas i takt med att vi ska påbörja vår nya verksamhet. Att få bolla frågor och funderingar redan innan ett bygglov direkt med tre olika förvaltningar på ett möte – ja, det betyder ju en otrolig tidsvinst! Jag är otroligt glad för att vara det första företaget som får denna service i tillståndslotsen och kommer sprida det till mina kontakter, säger Fredrik Henriksson.

Tillståndslots finns för dig en gång i månaden

Nu är alla dagar för Tillståndslotsen satta för hela 2018. En gång i månaden, tillsammans med ett företag, träffas gruppen som består av handläggare och inspektörer från Plan & Bygg, Miljö & Hälsoskydd och Teknik med samordning från Näringsliv på kommunledningskontoret. Företagare kan ta direktkontakt med Anna Frykman, utvecklare på Näringsliv eller komma in via Kungsbacka direkt.

– Alla företagare som har frågor som rör olika typer av tillstånd är välkomna att få rådgivning via Tillståndslotsen. Det kan vara rådgivning i samband med nyetablering eller ändring av sin verksamhet som inom industri, restaurang, food truck, bilverkstad, frisör eller tillståndsfrågor vid ett större evenemang, säger Anna Frykman.  

Kompletterar våra andra lotsfunktioner

Tillståndslotsen är en idé som föddes i samband med Framtidsforum – ett återkommande evenemang i Kungsbacka där företagare, politiker och tjänstemän diskuterar framtidens företagsklimat. Sedan tidigare finns en företagslots som först och främst berör förfrågningar som är mer komplexa och komplicerade ärenden.

- Under åren har vi fått mycket uppskattning från de företag som fått möta vår lotsfunktion och därför vill vi erbjuda fler företag denna möjlighet att ställa sina frågor om tillstånd till oss. Det kommer underlätta tillståndsprocessen både för företagen och för kommunen, säger Elinor Filipsson.

Kontakta gärna