Är din arbetsplats cykelvänlig?

Vi letar arbetsplatser som vill göra det lättare för sina anställda att cykla till och från jobbet.

Projektet Cykelvänlig arbetsplats 2017 genomförs som en tävling i samarbete med Region Halland och Västra Götalandsregionen i flera västsvenska kommuner och är öppet för alla arbetsplatser, såväl privata som offentliga. Deltagandet är kostnadsfritt och vinsten är friskare, gladare medarbetare och en stärkt image som visar att ni månar om er personal och miljön.

De arbetsplatser som väljer att delta får en lista med åtgärder för att stimulera medarbetarna att välja cykeln framför andra alternativ. Ni avgör själva vilka kriterier ni vill prioritera, men ju fler ni lyckas bocka av desto fler stjärnor får ni på den skylt och det diplom som kommer att pryda arbetsplatsen när tävlingen avslutas i september. Vinnaren i regiontävlingen lyfts fram i en reklamfilm som visas i två veckor på biografer i vinter.

Läs mer om Cykelvänlig arbetsplats och anmäl er här.

Vid frågor; kontakta gärna:
Olivia Hägglöf, Trafikingenjör
0300-83 89 25
olivia.hagglof@kungsbacka.se