Arian Faily byter jobb

Arian Faily, tidigare verksamhetschef för verkställighet ensamkommande i Kungsbacka kommun, har valt att gå vidare till ett annat jobb. Arian kommer att få en ledande befattning inom en privat verksamhet med inriktning på psykosocialt behandlingsarbete.

- Arian har varit en mycket uppskattad kollega och har tillfört mycket till kommunen i sin roll som verksamhetschef för våra boenden för ensamkommande. Vi önskar honom varmt lycka till på sin nya tjänst, säger Eva Apelvi, förvaltningschef på Individ och familjeomsorg.

Transparent process

Arian arbetade sin sista dag i Kungsbacka den 24 februari. Eftersom Arian går vidare till en privat aktör lämnade han de arbetsuppgifter som har inneburit kontakt med alla privata aktörer redan när han meddelade kommunen att han fått erbjudande om ett nytt jobb.

Tidigare har Arian varit kontaktperson för alla privata leverantörer gällande verksamhetens utförande, det vill säga kvalitet och uppföljning och hur verksamheten ska drivas i förhållande till barnen. Arian har däremot aldrig haft delegation att teckna avtal för kommunens räkning i fråga om boenden för ensamkommande. Han har inte heller attesterat fakturor varken innan eller efter beskedet att han lämnar kommunen, då dessa har hanterats av en annan linjeorganisation inom förvaltningen.

- För oss har det varit viktigt att vara helt transparenta i den här processen, eftersom vi förstår att det är ett känsligt ämne att en verksamhetschef går vidare till en privat aktör inom samma område. Arian har varit helt öppen med att han har haft en dialog med sin nya arbetsgivare. Alla avtal som tecknas med privata aktörer undertecknas av vår inköpschef, och alla fakturor hanteras och attesteras av den myndighetsutövande delen av förvaltningen, säger Ingela Schönning, pressansvarig på Kungsbacka kommun.

Rekryteringen av Arian Failys efterträdare pågår. Fram tills den nya personen är på plats drivs verksamheten i en interimlösning med Jessica Rönnerfors som tillförordnad verksamhetschef.

Kontakta gärna

Ingela Schönning, pressansvarig Kungsbacka kommun
0700-87 86 12
ingela.schonning@kungsbacka.se