Boel ger anhöriga stöd

– Det bästa med mitt jobb är att jag få träffa så fantastiska människor. Att jag kan underlätta på något vis. Ibland kan det som anhörig räcka att få dela sin situation med någon, säger Boel Forsberg som är ny anhörigkonsulent på Individ & Familjeomsorg i Kungsbacka kommun.

Som anhörigkonsulent ger Boel stöd till anhöriga till personer med en funktionsnedsättning eller sjukdom. Kungsbacka kommun erbjuder också stöd till anhöriga till personer med somatisk problematik eller demens och stöd till anhöriga till personer med missbruk.

Att stötta och hjälpa någon närstående är ofta något du gärna vill göra, men det kan också vara påfrestande och påverka din egen livskvalitet på olika sätt. För att du ska kunna fortsätta att ge det stöd som du vill, kan du själv behöva få hjälp, förklarar Boel.

Individuella samtal en av de vanligaste insatserna

I sin roll som anhörigkonsulent både ger och utvecklar Boel stödet till anhöriga. Målet är att erbjuda eller vägleda till insatser utefter de behov och önskemål som finns, till exempel i form av cirklar eller utbildningar. En av de vanligaste stödinsatserna Boel ger idag är de individuella samtalen:

Samtalen kan handla om många olika saker. Det kan vara att man behöver prata om sin situation och resonera med någon om den. Sedan kan det finnas behov av att få information om till exempel sjukdomar, funktionsnedsättningar, diagnoser eller vilket annat stöd som finns att få. Det kan också finnas önskemål om att träffas i grupp för erfarenhetsutbyte, då kan jag arrangera det också.

Ett varierande och meningsfullt arbete

Boel har sedan 2011 varit verksam inom anhörigstöd i Göteborg och innan dess arbetat både som enhetschef och handläggare inom funktionshinderområdet. Hon uppskattar alla intressanta samtal hon tar del av i sitt arbete och upplever att Kungsbacka är en engagerad kommun som är mån om att ge ett bra stöd till sina invånare.

Det är fantastiskt att få bidra med det här stödet. Sen är det ju också ett väldigt varierande och meningsfullt arbete. Jag tror att de flesta av oss någon gång kommer att hamna i situationer där vi behöver hjälpa någon närstående och behöver stöd i det.

Här kan du läsa mer om anhörigstöd i Kungsbacka kommun.

Kontakta gärna