Dialog om träffpunkternas utveckling

Hur kan träffpunkternas nuvarande utbud utvecklas? Det var temat för samtal mellan frivilligorganisationer och representanter från Vård & Omsorg i kommunen.

Tisdag den 7 februari höll Vård & Omsorg en fokusgrupp med frivilligorganisationer i Kungsbacka för att samtala om ett framtida samarbete om hur träffpunkternas nuvarande utbud kan utvecklas. Bakgrunden är att nämnden för Vård & Omsorg beslutat om en förändring för träffpunkterna. Beslutet innebär att verksamheten koncentreras från 1 februari och att frivilligorganisationer bjuds in för att medverka kring träffpunkternas framtida utbud.

Läs mer om förändringen för träffpunkterna

Samtal om framtida samarbete

Över 30 representanter från olika frivilligorganisationer och Svenska kyrkan var på plats för att delta i samtalen. Runt borden diskuterades frågor som hur ett samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationerna skulle kunna se ut? Vad krävs för att komma igång med att utveckla träffpunkterna och hur vi ska bibehålla de samarbeten som finns redan idag?

Hans Blickander, SPF Löftadalen var på plats för att delta i samtalen och tyckte att det kändes positivt:

- Vi inom föreningslivet måste utveckla samarbetet med kommunen, annars riskerar träffpunkterna att försvinna. Det var många förslag på hur vi kan gå vidare som kom fram under mötet så det finns många möjligheter, säger Hans.

Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg var även hon nöjd med eftermiddagen.

- Det var roligt att se att intresset för att medverka i fokusgruppen var så stort! Det är viktigt för oss att ha en dialog med våra kunder när vi utvecklar vår verksamhet. Nu ska vi sammanställa det underlag som vi fått in och återkoppla till medverkande. Därefter fortsätter dialogen till vi kommit fram till förslag på lösningar, säger Lillemor Berglund. 

Kontakta gärna:

Anna Nordlander, utvecklare Vård & Omsorg
0300-83 80 50
anna.nordlander@kungsbacka.se