EU-projekt ska stötta företag med energi- och klimatfrågor

Är du företagare på ett litet eller medelstort företag? Nu kan du kostnadsfritt få hjälp med att effektivisera ditt företags energianvändning och genomföra andra klimatsmarta åtgärder.

Coacher för energi och klimat (CEK) startade den 1 januari 2017 och är ett nytt projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammet som finansieras av EU. Projektet som pågår fram till december 2019 syftar till att stötta små företag med en energianvändning under 300 megawattimmar (MWh) att energieffektivisera och minska klimatpåverkan.

Projektet innebär att kommuner runt om i landet kan ansöka om bidrag för energicoacher i sin kommun eller region. Coachernas uppgift är att värva små företag (energianvändning under 300MWh) till så kallade coachningsprogram. Under programmets gång gör coachen uppstartsbesök ute på företagen, håller i seminarier där energifrågan lyfts, har löpande kontakt med företagen samt genomför ett avslutande uppföljningsmöte.

Stor satsning med lyckad start

Sedan den 9 januari har Kungsbacka kommun två anställda energicoacher. Dessutom är kommunens energi- och klimatrådgivare, Ali Zeraatkar Dehnavi som hittills har delat sin arbetstid mellan Kungsbacka kommun och Varbergs kommun sedan början av året anställd på heltid i Kungsbacka.

Carolina Johansson är en av kommunens två energicoacher. Hon är nöjd med uppstarten av projektet.

– Inledningsvis i projektet har vi haft fokus på att skapa kontakt med samarbetspartners och företagare genom bland annat företagsbesök. Responsen har varit positiv och de företagare vi hittills har träffat har varit tacksamma över de tips och råd som vi kunnat erbjuda, vilket såklart känns väldigt roligt, säger Carolina.  

Positiva effekter för företagen

Under projektperioden är tanken att varje coach ska hinna ha flera program med olika företagsgrupper. Coacherna ska inte ersätta de nuvarande kommunala energi- och klimatrådgivarna, utan ska fungera som ett stöd i kommunerna. Carolina menar att stödet behövs och hon vill uppmana företag i kommunen att ta vara på möjligheten och dra nytta av projektet.

– Jag tror att medvetenheten i frågan kan förbättras i företagen genom relativt små medel. Många gånger behöver man inte investera i nya apparater eller annan teknisk utrustning, utan det handlar snarare om att ändra vanor och beteendemönster. Vi hoppas att så många företag i kommunen som möjligt tar chansen att dra nytta av projektet, eftersom det är en jättebra möjlighet att spara pengar inom sin verksamhet, samtidigt som man bidrar till att skapa en bättre miljö, avslutar Carolina.

Det här kan du få hjälp med

Som företagare kan du genom projektet bland annat få hjälp med:

  • Mätning eller uppskattning av ditt företags energianvändning
  • Finansieringslösningar för energieffektiviserande åtgärder
  • Rådgivning kring el- och elnätsavtal

Mer information

Du som företagare kan kostnadsfritt kontakta kommunens energi- och klimatcoacher för stöd och råd i energi- och klimatfrågor. Du kan antingen boka in ett möte för samtal eller företagsbesök.

Kontakta gärna

Energi- och klimatrådgivare Carolina Johansson
0300-83 59 06
carolina.johansson3@kungsbacka.se