Ta chansen att knyta kontakter på SSA-konferensen

Nu är förberedelserna inför Samverkan skola-arbetslivskonferensen (SSA) i full gång. Utvecklare på näringslivsenheten på Kommunledningskontoret Elisabeth Ankarcrona ser fram emot spännande möten med det lokala näringslivet i april.

Elisabeth Ankarcrona, vad är din roll i förberedelserna inför SSA-konferensen i april?  
-  Kort sagt representerar jag KLK/näringsliv i konferensens styrgrupp. Så att vi ska ha med oss näringslivsperspektivet i konferensen. 

Hur kan det lokala näringslivet vara med och delta i konferensen? Vad finns det för samarbetsformer att erbjuda?
- Dels genom konkreta projekt inom skolan, som skarpa uppdrag. Det pågår ju redan flera spännande projekt med skolelever och företag i kommunen. Dessa kommer lyftas fram som goda exempel på konferensen. Dels genom att delta främst i den lokala konferensen där lärare och skolledare i Kungsbacka deltar. Vi tror att det är främst mötet med de lokala skolrepresentanterna som kommer locka våra företag. Dessutom planerar vi att ha Kungsbacka Frukostklubb samma dag med ett innehåll med bäring på de frågor som konferensen handlar om.

- Konferensen blir också ett tillfälle för framför allt butiker och restauranger att visa upp sig när det kommer besökare från hela landet. Kungsbacka är ju känt för sin shopping!
 
Vad är de största utmaningarna med samverkan mellan skola och arbetsliv här i Kungsbacka?
- Till att börja med måste vi förstå hur näringslivet ser ut i Kungsbacka. Vi har många företag i många branscher, men i huvudsak väldigt små företag. Det gör att vi måste jobba på lite annorlunda sätt än i kommuner med några stora privata arbetsgivare. De mindre förtagen har inga HR-avdelningar som kan vara en dörr in. För att få till stånd samverkan krävs ett fotarbete och ”ta-sig-för-sam-het” hos lärarna. Skolan och varje enskild lärare måste ta initiativet för att samverkan kommer till stånd, ansvaret ligger först och främst hos dem.
 
Vad kan kommunen göra för att stärka samverkan?
- Skolan har till uppgift att eleven rustas med en förmåga att vara företagsam, att själv kunna söka svar och kunskap om framtida möjliga yrken. Made by Kungsbacka är ett samlingsnamn, ett paraply för utbildningsförvaltningarnas samarbete med näringslivet. Det är också kommunens plattform för att sprida goda exempel för inspiration, för att fånga upp och ge idéer till andra skolor och företag.
 
Vad kan anställda på kommunen göra föra att vara delaktiga i konferensen?
-  Alla anställda kommer ju inte kunna vara med på konferensen, men många har barn i skolan och kan kanske bidra med idéer och kontakter för samverkan till sina barns skolor. Eller bara något så enkelt som att vara med på en lektion och berätta om sitt jobb, sitt yrke. Barn och ungdomar har oerhört begränsad uppfattning om alla de karriärvägar som finns i livet. De behöver upptäcka olika möjligheter. Också den att bli företagare.
 
Vad vill du själv uppleva på SSA-konferensen? Hur vill du känna dig efteråt?
- Jag tror att jag kommer få massor av kunskap och inspiration så det kommer vara spännande! Att skolan har kontakt med företag är viktigt så det kommer vara oerhört spännande att få ta del av alla skarpa uppdrag. Jag hoppas känna mig stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans, upprymd och fylld av framtidstro.

Elisabeths tips till det lokala näringslivet om SSA-konferensen

På den lokala SSA-konferensen kan du och ditt företag knyta kontakter med många av Kungsbackas pedagoger och skolledare.
Det är ett tillfälle då du kan få idéer om konkreta projekt, i stort och smått, som elever kan driva och hur det kan ge dig nya idéer och ny kunskap och hur samverkan är ett sätt att bidra till ungas utveckling.
SSA-konferensen är ett tillfälle för ditt företag att nå ut till pedagoger som i sitt arbete ser till att utrusta barnen och eleverna med tillräckliga kunskaper om arbetslivet. Det är ett tillfälle att påverka skolan om företagens behov och förväntningar på sina framtida medarbetare. För företag är samverkan med skolan ett sätt att arbeta med sin framtida kompetensförsörjning. 

Läs mer om SSA-konferensen och anmäl dig via Made by Kungsbackas webbplats.  

Vill du veta mer om den lokala SSA-konferensen och hur du kan delta, kontakta:
Carin Ternön
Näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
carin.ternon@kungsbacka.se