Färre IT-system ska underlätta för lärare, elever och vårdnadshavare

Nu pågår en upphandling av IT-system för våra utbildningsförvaltningar. Syftet är en att skapa en god digitala arbetsmiljö för våra medarbetare utefter behoven i verksamheten. Vi vill även underlätta för elever och vårdnadshavare genom att få en ökad enhetlighet genom hela förskole- och skoltiden.

Inom kommunens utbildningsförvaltningar Förskola & Grundskola samt Gymnasie & Vuxenutbildning används idag olika IT-system för till exempel barn-och elevregister, pedagogiskt uppföljning , dokumentation samt samarbetsytor för både pedagoger och elever. Nu pågår en upphandling som syftar till att skapa en god digital arbetsmiljö för de som dagligen behöver använda de olika systemen.

- I en god digital arbetsmiljö har vi stabila, snabba system som ger alla medarbetare möjlighet att fokusera på kärnuppdraget, säger Anders Alverstrand, projektledare för upphandlingen. Det är svårt att göra fel och alla användare upplever en god service genom att de kan göra det de vill, utan att behöva fundera på hur.

Även elever och föräldrar med barn i olika åldrar behöver idag hantera olika system.

- Vi lägger naturligtvis även stor vikt på att även deras kontakter med våra olika verksamheter ska underlättas genom resultatet av upphandlingen, säger Anders.

Noggrann process för att möta behov

Genom upphandlingen kommer systemen som Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning använder att bli mer enhetliga, hela vägen från förskola till vuxenutbildning. De kommer också att kunna anpassa sig bra till olika digitala verktyg, såsom till exempel surfplattor och mobiler.

Upphandlingen genomförs i olika steg och omfattar två olika delar; barn-och elevregister samt pedagogiskt IT-stöd. Innehållet i upphandlingen bygger på en noggrann process med kartläggning av behov i de olika verksamheterna, omvärldsbevakning när det gäller IT-lösningar som finns på marknaden samt andra kommuners erfarenheter.

- Många medarbetare har med stort engagemang bidragit med sina kunskaper och erfarenheter, det har varit en väsentlig del i beslutet om hur vi lägger upp upphandlingen och vilka krav vi ska ställa, säger Anders Alverstrand.

Efter utvärdering och val av leverantör är ambitionen att under senare delen av hösten 2017 starta införandet av de lösningar som valts ut.

Intressant ämne för forskare

Projekt Användbar följs av Högskolan i Halmstad där forskare efter ansökan fått anslag från AFA Trygghetsförsäkringar för att undersöka hur  arbetet med IT-upphandling kan förbättra arbetsmiljön för användare.

Information om forskningsprojekt

Kontakta gärna

Anders Alverstrand, projekledare
0300-83 86 73
anders.alverstrand@kungsbacka.se