Förändrat behov av lokaler påverkar ombyggnation

Ombyggnationen av de två befintliga byggnader som håller på att byggas om till HVB-hem kommer att avbrytas. Behovet av platser för ensamkommande barn har minskat kraftigt och mycket snabbt. De berörda objekten är HVB-hemmen som planerades på Kolla Bengtssons väg samt på Klarinettvägen i centrala Kungsbacka.

- Förra året visade Migrationsverkets prognoser att vi behövde förbereda oss på att ta emot många ensamkommande barn i vår kommun och vi satte igång ett antal projekt för att skapa boendelösningar, säger Ulrika Granfors, fastighetschef. 

Efter att regeringen vidtagit olika åtgärder för att minska flyktingströmmarna har behovet av HVB-boenden minskat drastiskt.

- Vi behöver nu snabbt ställa om vår produktion för att istället nyttja lokalerna för andra behov som kommunen har, säger Ulrika Granfors. Vi har flera andra behov som passar i lokalerna, t ex förskoleverksamhet och vanliga bostadslägenheter och vi arbetar nu för att ändra inriktning på ombyggnaden. Nedlagt arbete hittills är inte bortkastat eftersom de åtgärder vi hunnit med hittills ändå skulle ha behövt göras oavsett byggnadens användning. 

Kontakta gärna