Göteborg bygger för framtiden

Tusentals människor pendlar ut och in från Kungsbacka varje dag. När Göteborg växer så det knakar påverkas vi alla. År 2035 kommer Göteborg ha 150 000 fler invånare jämfört med idag. Prognosen pekar på 700 000 invånare. För att kunna klara detta behöver vi tänka nytt och stort. Målet är att förtäta och skapa en grön och hållbar storstad.

På Frukostklubben i veckan berättade Anita Jisonsund från Göteborgs trafikkontor om bygget av framtidens storstadsregion som pågår för fullt och hur det berör oss alla. Anitas uppdrag är att skapa medvetenhet, kunskap och handlingsberedskap hos alla företag i regionen under byggperioden.

- Vi måste prata om hur vi kan hjälpas åt och förbereda oss för hur människor och varor ska kunna ta sig fram när Göteborgsregionen byggs om. Just nu är knutpunkten runt Centralen det mest omfattande projektet som påverkar tusentals resande varje dag.

Centralen med Lilla Bommen och nya Hisingsbron är inte det enda området som kommer påverka ringar på vattnet. Flera andra parallella infrastrukturprojekt är i full gång och fler kommer.

Mod att tänka nytt

Regionen Trafikverket, Göteborgs stad och Västtrafik samverkar kring utmaningarna. Det gäller att kunna växa hållbart och samtidigt göra det tryggt, enkelt och pålitligt för människor och transporter att nå sina destinationer under byggtiden.

- Vi behöver förändra våra vanor, vårt sätt att resa och arbeta för att klara detta, menar Anita.

Hon ser att vi behöver hitta kombinationsresor där vi kanske både tar bilen, åker kollektivt och t ex cyklar sista biten. Eller att åka andra tider på dygnet och inte åka när alla andra åker. Eller varför inte jobba hemifrån på förmiddan och åka till kontoret vid lunch istället, föreslår hon.

Utmaningar och möjligheter för Kungsbackas företag

Ombyggnaden av staden påverkar även kranskommunerna som Kungsbacka, som stärks när Göteborg förtätas.  All utveckling skapar affärsmöjligheter och massor med nya arbetstillfällen. Fram till 2035 kommer ca 80 000 nya arbetstillfällen skapas samtidigt som utmaningarna för pendling och transporter ökar. Det ställer krav på företag att tänka i nya banor. Några har redan börjat, t.ex. Securitas som flyttat från centrala lokaler i Göteborg till flera mindre kontor utspridda för att vara nära kunderna. Lantmäteriet där 49 av 50 anställda cyklar till jobbet. Och byggföretag som ser över alternativa tider för sina transporter för att inte fastna i trafikpucklarna. Det handlar om både smartare val av transporter och miljömässigt mer hållbara.

Linbanan över älven

Även staden tänker smart vad gäller nya resvägar. En idé från allmänheten är nu på väg att förverkligas. Linbanan över Göta älv är bara ett par remissinstanser från att förvekligas. Den kommer ha kapacitet för 30 personer i varje gondol var 45:e sekund mellan Järntorget, via Lindholmen och vidare till Wieselgrensplatsen och åter. Inte sedan tunnelbanans tillkomst på 30-talet har ett nytt färdsätt skapats för kollektivtrafik i Sverige. Och Göteborg är först ut!

Anita avslutar med ett tips till alla som reser eller behöver planera för sina transporter: på www.trafiken.nu finns uppdaterad information om trafikläget i hela Göteborgsregionen.

Kontakta gärna

Kontakta gärna