Har ditt bostadsområde grannsamverkan?

Med grannsamverkan minskar risken för bostadsinbrott. Kommunen har ihop med polisen jobbat med grannsamverkan i femton år och idag finns metoden i var fjärde bostad, med syfte att minska risken för bostadsinbrott.

Med grannsamverkan minskar risken för brott

Grannsamverkan har effekt, det är bevisat både på nationell och kommunal nivå. Kungsbacka kommun har kartlagt bostadsinbrott under en femårsperiod mellan 2010 och 2015 och siffrorna visar att risken för att utsättas för bostadsinbrott minskade med hela 50 procent i de områden som har grannsamverkan. Nationellt finns studier som visar att risken för brott minskar med 25 procent.

Öka tryggheten och trivseln i ditt bostadsområde

Grannsamverkan grundar sig i att skapa en ökad trivsel och god kommunikation i sitt grannområde. Gemensamt kan grannar öka sin trygghet i området med vetskapen att nära grannar värnar om ditt hem när du inte är hemma. Tillsammans med kommun och polis får alla grannsamverkare verktyg och information som hjälper till att förebygga inbrott.

Att starta grannsamverkan är enkelt, sex enkla steg sen är ni igång!

1. Området börjar med att informera om grannsamverkan
2. Området utser minst ett kontaktombud
3. Upprätta en kontaktlista på alla som vill delta i grannsamverkan
4. Skicka in listan till Jonas Nyman, jonas.nyman@kungsbacka.se, ansvarig för grannsamverkan Kungsbacka kommun
5. Hämta ut grannsamverkansskyltar och dekaler på polisstationen
6. Gå på ett av våra sex utbildningstillfällen på polisstationen

Datum för utbildningstillfällen 2017

8 mars klockan 11-12.30 på polisstationen i Kungsbacka 
25 april 17.30-19.00 på polisstationen i Kungsbacka
5 september 17.30-19.00 på polisstationen i Kungsbacka
11 oktober 11-12.30 på polisstationen i Kungsbacka
21 november 17.30-19.00 på polisstationen i Kungsbacka

Utbildningen sker på polishuset, Lantmannagatan 5 och är kostnadsfri. Ingen föranmälan behövs.

Kontakta gärna