Kungsbacka växlar upp bostadsbyggandet rejält

Kungsbacka är sedan många år en mycket expansiv kommun. Under de senaste åren har vi haft en genomsnittlig befolkningsökning på cirka tusen personer per år. Den stora expansionen beror på en aktiv bostadspolitik där vi hittills byggt cirka femhundra bostäder per år, och satsar stort på nya områden för företag och andra verksamheter.

Kommunfullmäktige har nu ökat målsättningen så att det under en femårsperiod ska produceras 750 till 800 bostäder per år. Den ökade målsättningen innebär att en betydande del av bostadsbyggandet kommer att ske i Kungsbacka stad.

Stora byggprojekt

Som exempel kan nämnas Björkris där etapp två innebär byggande av cirka 700 bostäder med byggstart under 2018. I Voxlöv/Tölö ängar planeras för 750 bostäder med byggstart 2020. Andra stora projekt är Valand/St Gertrud, Aranäs stadsdel och Kolla parkstad. Under perioden 2017-2022 planeras cirka 3000 bostäder i Kungsbacka stad och cirka 1500 i övriga tätorter i kommunen.

– I modern tid har vi aldrig haft så ambitiösa mål när det gäller bostadsbyggandet, säger Hasse Andersson, strateg fysisk planering.

– Som framgår av dokumentet Planerat bostadsbyggande 2017–2022 bedömer vi att vi kan klara av ett bostadsbyggande enligt de nya målen.

Läs om alla planerade bostadsbyggen

I dokumentet Planerat bostadsbyggande 2017–2022 redovisas byggstart för samtliga bostadsprojekt som nu är i ett programskede, pågående detaljplan eller under utbyggnad.