Lovskola på sportlovet engagerade

Vi vill att fler elever ska nå målen för grundskolan, därför ordnas lovskola för de elever som behöver. Under sportlovet fanns möjlighet att bättra på sina betyg. 80 elever hade anmält sig till lovskolan som hölls på Hålabäckskolan.

– Lovskolan riktar sig till elever i årskurs 8-9 som riskerar att inte nå målen i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andra språk (SVA) . Vi erbjuder lovskola till elever som behöver studera extra och syftet är att fler ska nå godkänt i kärnämnena och på sikt bli behöriga till gymnasiet, berättar Astrid Tengelin, utvecklingsledare på förvaltningen Förskola & Grundskola.

Att hjälpa till så att fler av våra elever kan nå målen är en utmaning och samtidigt lärorikt. Många av lärarna har arbetat tidigare på lovskolor och vet hur verksamheten fungerar. På sportlovet fanns lektioner mellan klockan 9 och 15 på Hålabäckskolan. Eleverna som deltog på lovskolan har också erbjudits möjligheten till kvällsundervisning under vecka 8-14. 

– Det blir en annan undervisningssituation vilket skapar större möjligheter och flexibilitet såväl för läraren som för eleven. Eleverna får möjlighet att studera ett ämne koncentrerat i en sammanhängande period. I och med de mindre undervisningsgrupperna finns ett annat utrymme för individualiserad undervisning, säger Clas Lind, lärare på Varlaskolan.

Nästa lovskola under påsken

Lovskola erbjuds under samtliga lov i Kungsbacka, utom jullovet. Elevens skola ansvarar för att informera vårdnadshavare och elever om möjligheten till lovskola och anmäla intresse när det är dags. Till lovskolan får elevens ordinarie lärare lämna information om vad eleven behöver studera. Nästa möjlighet till lovskola ges under påsklovet. 

Kontakta gärna

Utvecklingsledare Astrid Tengelin, förvaltningen Förskola och Grundskola
0300-  83 52 21
astrid.tengelin@kungsbacka.se