Ny utbildning för Yrkeshögskolan i Kungsbacka

I årets tilldelning av utbildningar hos Myndigheten för yrkeshögskolan fick Yrkeshögskolan i Kungsbacka en ny utbildning – Redovisningskonsult.

Det är en tvåårig utbildning på heltid som kommer att starta i september 2017. Två starter har beviljats. Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta bland annat som redovisningskonsult, redovisningsekonom, redovisnings- och revisionsassistent samt ekonomiansvarig mindre företag.

Många får jobb

Yrkeshögskolan Kungsbacka har en mycket hög andel av sina studerande i anställning vid examen. Målet är alltid att hundra procent ska få anställning. I maj 2016 tog två klasser examen, Byggprojektör CAD/BIM och CAD-konstruktör produktutveckling/design. Sex månader senare har alla jobb inom utbildningsområdet.

Läs mer www.yh.kungsbacka.se