Städpatrull ger mer tid till omsorg

Hemtjänstens undersköterskor ska få mer tid för sina kunder och därmed möjlighet att utnyttja sin kompetens på ett bättre sätt. Det är målet när kommunens hemtjänst nu provar att införa en särskild grupp som sköter städningen hos våra kunder.

Under våren kommer en särskild grupp ta över städningen hos de hemtjänstkunder som inte har behov av någon omsorg utöver städningen. Det är omkring 50 personer som ska få hjälp av en städpatrull som består av vårdbiträden, det vill säga de som jobbar inom hemtjänsten men inte har en undersköterskeutbildning.

Genom detta vill man dels uppnå en jämn kvalitet på städningen, och dels bättre ta tillvara  undersköterskornas kompetens, eftersom de då får möjlighet att lägga mer tid på vård och omsorg.

Just nu pågår arbetet med att rekrytera till städpatrullen, och de beräknas komma igång med sitt arbete mitten av april.

Ett av tusen förslag

En av de största utmaningarna inom Vård & Omsorg är att det är svårt att rekrytera personal. För att ta fram goda idéer på hur vi attraherar och rekryterar nya medarbetare, fick alla medarbetare under 2016 svara på frågan: Om du var med och ledde förvaltningen, vad skulle du då göra idag för att lyckas få flera att vilja jobba hos oss?

Vi fick in över tusen förslag. Att renodla undersköterskornas arbetsuppgifter så att de städar mindre och får mer tid till det de vård- och omsorgsuppgifter som de är utbildade för, var en av dem.

Under året kommer vi att testa flera av de idéer som kommit fram.

Kontakta gärna

Ann-Helen Svensson, verksamhetschef kvarboende
0300-83 43 20
ann-helen.svensson@kungsbacka.se