Tvåstjärnigt badvatten på Vita sand

Inför badsäsongen 2017 har badvattnet vid Sörvik i Åsa, eller Vita sand som badplatsen kallas, fått klassningen Bra kvalitet med två stjärnor.

Kungsbacka kommun har de senaste åren gjort ett antal åtgärder för att förbättra badvattnet vid Sörvik. Nu har det gett resultat och Havs- och vattenmyndigheten har inför badsäsongen 2017 ändrat klassningen för badvattnet i Sörvik från den lägsta klassen Dålig kvalitet, utan stjärnor, till Bra kvalitet med två stjärnor på en gång.

Samarbete har gett resultat

Ett omfattande arbete med spårning och åtgärder av föroreningskällor har skett i samarbete mellan förvaltningarna för Teknik och Miljö & Hälsoskydd. Bland annat har flera felkopplade toalettavlopp kopplats om så att de numera går till reningsverket, så som det ska vara. Dessutom har Miljö & Hälsoskydd utfört flera extra provtagningar under sommaren 2016 för att säkerställa att förbättringsarbetet varit tillräckligt, men också för att ge Havs- och vattenmyndigheten tillräckligt underlag för att kunna ändra sin tidigare klassning.

- Det känns väldigt skönt att vi äntligen har nått en bättre badvattenkvalité i Sörvik. Men vi håller förstås koll genom regelbunden provtagning även fortsättningsvis, säger Heléne Harryson, enhetschef Miljö & Hälsoskydd.

 - Jag är så glad. Det är så mycket hårt arbete som ligger bakom detta. Nu har vi lyckats, genom att alla arbetar tillsammans. Nu tar vi ner det gamla anslaget om avrådan från att bada, säger Christian Johansson (M), ordförande för Miljö & Hälsoskydd.

Monica Neptun (L), ordförande för Teknik tillägger:

- Det här är ett bra exempel på när samarbetet inom kommunens olika förvaltningar tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten fungerar som bäst.

Kontakta gärna

Förvaltningschef Annika Ekvall
0300-83 41 31
annika.ekvall@kungsbacka.se