Älskade barn-föräldrastöd för nyanlända.

Tillsammans med Studiefrämjandet och Rädda Barnen erbjuder kommunen föräldrastöd för nyanlända föräldrar. Kursen heter Älskade barn och handlar om att vara förälder i ett nytt land.

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se