Beslut om avslutat samarbete mellan Hero och Kungsbacka kommun

Idag tog nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutet att avbryta samarbetet mellan Hero och Kungsbacka kommun beträffande boendet på Onsala Herrgård. Beslutet är taget i samförstånd, och innebär att avtalet upphörde den 1 mars.

- Vi har haft en bra dialog med Hero om hur vi på bästa sätt kan avbryta detta samarbete i förtid. Avtalet träffades under en period när kommunen snabbt behövde lösa boenden för ensamkommande, och där bidrog Hero på ett positivt sätt, säger Kalle Sundvall, ordförande i nämnden för Individ & Familjeomsorg.

Avtalet upphörde den 1 mars. De barn som tidigare bodde på Onsala Herrgård bor nu på andra boenden inom kommunen.

För mer information, kontakta

Ingela Schönning, pressansvarig Kungsbacka kommun
0700-87 86 12
ingela.schonning@kungsbacka.se

Tor Brekke, Styrelseordförande Hero Sverige AB
+ 47 400 12324